Home

Gweithdai

Lansiodd y Cantorion a John Daniel eu Gweithdy Corawl cyntaf erioed yng Nghanolfan Hamdden Llanrwst ddydd Sul 17 Ebrill. Gwahoddiad agored ydoedd i roi i ddynion y profiad o ganu yn rhengoedd y Cantorion,- ac fe brofodd yn llwyddiant ysgubol.  Manteisiodd nifer ar y cyfle ac yng nghwmni John Daniel fe brofasant holl hanfodion sylfaenol cynhyrchu llais ac o ganu mewn côr. Gymaint y galw fel y bydd John a’r pwyllgor yn trefnu ail weithdy yn fuan.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Amqg3qyLQdU

Sefydlwyd y Gweithdy  gyda’r bwriad o wahodd dynion ieuanc Gogledd Cymru a thu allan, rhai a chanddynt ddiddordeb mewn  gwybod  sut deimlad yw canu mewn côr meibion o’r radd flaenaf. Amlygwyd llawer o ddiddordeb  gan gyn gantorion corau yn ogystal â rhai nad oeddynt wedi canu nodyn ers gadael yr ysgol!!

httpv://www.youtube.com/watch?v=UtVtJtBC7cA

Fe ddysgai John  ar sail ei wybodaeth drylwyr o ddadansoddiad y  llais, sydd yn hanfodol i osod sylfaen dechnegol ddiogel. Fe wfftiodd at lawer o’r chwedloniaeth sydd wedi hel o gwmpas y gwaith lleisiol ac fe eglurodd  beth o’r cefndir a’r  rheswm dros lawer o’r camddiffinio a geir wrth ddysgu’r grefft o ganu.

Ni chafodd amryw o gantorion corawl  fawr o hyfforddiant na gwersi preifat a gallai dysgu trwy drosiad yn unig beri dryswch iddynt. Er i hynny fod yn ddefnyddiol, yn aml nid yw’r canwr yn gwybod paham y gwnaeth y newidiadau ac ni all  chwaith eu hail gynhyrchu yn ôl y galw. Wrth fynd i’r Gweithdy fe gafodd y cantorion brofiad sylweddol, yn gorfforol a lleisiol, profiad a  atgyfnerthwyd â deall technegol, cadarn.

httpv://www.youtube.com/watch?v=B_gqUtta-4Y

Bydd manylion Gweithdai’r dyfodol yn ymddangos ar y wefan hon . . .