Home

Cyfeilydd

 

 

Ruth Lloyd Owen  BA

Cantorion Gogledd Cymru – Cyfeilydd

Mae Ruth  wedi ymgartrefu yn Llanddoged gyda’i gwr a’i theulu , ar ol graddio ym Mhrifysgol Bangor.  Mae Cerddoriaeth yn bwysig iawn iddi, ac yn chwarae rhan allweddol o’i gyrfa fel athrawes Cynradd, yn ogystal a’i bywyd cymdeithasol .Mae hi wedi cyfeilio i nifer o artisitiaid unigol yn ogystal a chorau lleol . Mae hi hefyd yn gyfeilydd mewn eisteddfodau   , a chyngherddau lleol : ac yn organyddes yn y capel .
Ymunodd  fel cyfeilydd  i  Gantorion Gogledd Cymru ers Ionawr 2018.