Home

Nodlyfr

Diolch i chi am gymryd diddordeb yn  Cantorion. Gobeithiwn i’r  wybodaeth ar y wefan fod o ddiddordeb hefyd.

Yr ydym bob amser yn falch o dderbyn negeseuon a sylwadau o bob rhan o’r byd. Cofiwch  ychwanegu at yr hyn sydd yn ein Llyfr Gwesteion ar waelod y tudalen os byddwch yn teimlo fel gwneud.

3 comments

  1. Diolch o galon am gyngerdd arbennig iawn Nos Fawrth yn y Tabernacle, Machynlleth. Mae ymateb y gynulleidfa wedi bod yn anhygoel, yn eich canmol fel cor ac hefyd wedi mwynhau Meinir Wyn Roberts. Wedi cael sgwrs gyda amryw o fobl, ac hefyd Mr & Mrs Lambert sef perchnogion y Tabernacle, ac heb os dyma y cyngerdd gorau sydd wedi bod yn y Tabernacle ers yr agoriad 30 miynnedd yn ol. Fe roedd stryd Machynlleth yn llwan bwrlwm Dydd Mercher yn canmol y noson. Llongyfarchiadau unwaith eto am noson fythgofiadwy, a phob dymuniad da ir dyfodol.

  2. Annwyl Pawb, Diolch am gadael i ni eistedd i mewn pan oeddech chi’n ymarfer wythnos diwethaf. Mi wnes i ddod i wrando efo fy ffrind o’r Netherlands, a roedd hi’n brofiad bendigedig iawn, i mi yn enwedig, achos dw i’n hoff iawn côr llais dynion dda! Mae eich ganu yn arbenig iawn, bob lwc yn Iwerddon a gobeithio glywed chi eto yn y dyfodol nid yn rhy bell.
    Dear all, Thanks for letting us sit in on your practice last week. I came to listen with a friend from the Netherlands and it was a really wonderful experience, for me especially as I very much love a good male voice choir! Your singing is really special, good luck in Ireland and hopefully hear you again in the not too distant future.

    1. Diolch yn fawr Beth, braf oedd eich gweld yno. Thanks Beth, great to see you there.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *