Home

Cyswllt

contactMae’r Cantorion yn mwynhau rhaglen lawn ac amrywiol o gyngherddau a theithiau ac y mae gofyn cyson arnynt  fynd yn eu holau yn dilyn eu perfformiadau llwyddiannus.

Mae’r aelodau’n awyddus i ymweld a phrofi lleoliadau newydd, yn y wlad hon a thramor ac y mae’r pwyllgor cyngherddau wrthi’n  ddiwyd yn ystyried cyfleon newydd a chyffrous fel y gall y côr rannu ei fwynhad a’i frwdfrydedd amlwg gydag eraill sy’n hoff o ganu.

Hywel Roberts

[email protected]